Strateško planiranje UHNSSK

Završna radionica kojom će se zaokružiti proces strateškog planiranja održaće se 29. novembra 2019. u prostorijama Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad.

Za sam kraj hrantielji će definisati konkretne aktivnosti koje je potrebno preduzeti kako bi se osiguralo dostizanje strateških ciljeva.