Strateško planiranje UHNSSK

U okviru projekta “Razvoj hraniteljstva u AP Vojvodini” koji je finansijski podržan od strane UNICEF-a, održana je četvrta po redu radionica za članove Udruženja hranitelja Novi Sad sa klubovima. Radionica je realizovana 8. novembra 2019. u prostorijama Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad. Prisustvovalo joj je 8 članova Udruženja, dve saradnice CPSU NS-a i voditeljka radionice Mirjana Beara.

Tokom ove radionice nastavio se proces strateškog planiranja koji je započet na prvom susretu. Hranitelji su, vođeni idejama o promenama koje žele da ostvare u društvu i oslanjajući se na znanja stečena na prethodnim radionicama, definisali prioritetne strateške ciljeve i zadatke Udruženja.

Završna radionica kojom će se zaokružiti proces strateškog planiranja održaće se 29. novembra 2019. Za sam kraj hrantielji će definisati konkretne aktivnosti koje je potrebno preduzeti kako bi se osiguralo dostizanje strateških ciljeva.