Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Sastanak upoznavanja u “Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja” sa zamenicom ministra g-đom. Suzanom Mišić. Sastanku su prisustvovali predstavnici udruzenja hranitelja i Centara za porodični smeštaj iz Novog Sada, Beograda, Sremske Mitrovice, Kragujevca, Šabca, Čačka i Obrenovca. Izneti su predlozi i neki od svakodnevnih problema sa kojima se susreću hranitelji, kao predloge za sledeći radni sastanak.