Prvi sastanak udruženja

Prvi sastanak udruženja održan je u prostorijama “Centra za socijalni rad grada Novog Sada” sa ciljem izbora upravnog i nadzornog odbora, kao i prijema novih clanova i upucivanjem istih u ciljeve udruženja.