Dodela Vega IT paketića

Kvalitetna saradnja na temeljima humanosti između VEGA IT, CPSUNS, donatora i UHNSSK rezultirala je obezbeđivanjem 221-og paketića za decu bez roditeljskog staranja.