O hraniteljstvu

PORODICA

Je prva socijalna sredina u kojoj se dete razvija, te ima veliki uticaj na psihički razvoj dece, na formiranje njihovih ličnosti, socijalni razvoj i mentalno zdravlje kao i osećaj pripadnosti. Osećaj sigurnosti koju porodica pruža detetu utiče na njegovo napredovanje, na donošenje odluka i uspostavljanje poverenja prema drugim ljudima, zato je njena uloga nezamenljiva.

HRANITELJSTVO

Je mera zaštite deteta bez roditeljskog staranja ili deteta koje privremeno ne može da živi sa svojim roditeljima. Hraniteljstvo ovoj deci pruža mogućnost da odrastaju u porodičnom okruženju kao nezamenljivoj sredini za pravilan socijalni razvoj i osećaj pripadnosti. Hraniteljstvom mogu da se bave oni koji su spremni da prihvate brigu o detetu i da mu pruže ljubav, pažnju i toplinu porodičnog doma.

DOBITI DETETA

 • Osećaj sigurnosti i pripadanja.
 • Prilika da dete razvije svoje sposobnosti.
 • Usvajanje znanja i veština.
 • Priprema za život u zajednici.
 • Osamostaljivanje.

DOBITI HRANITELJA

 • Novo iskustvo.
 • Ljubav i trajno prijateljstvo deteta.
 • Potvrđivanje u novoj ulozi.
 • Sticanje novih poznanstava.
 • Sticanje novih znanja.
 • Ponovno iskustvo podizanja i vaspitanja deteta.
 • Poboljšanje roditeljskih znanja i veština.
 • Osećaj zadovoljstva zbog uloge hranitelja.
 • Promena kvaliteta porodičnog života dolaskom novog člana.

DOBITI BIOLOŠKE DECE HRANITELJA

 • Uče da dele pažnju, brigu i ljubav.
 • Lakše ostvaruju nova prijateljstva.
 • Tolerantniji su na različitost.
 • Uče univerzalne vrednosti kao što su humanost, solidarnost…

Procedra zasnivanja hraniteljstva

PROCEDURA

 • Podnošenje zahteva u nadležnom centru za socijalni rad uz odgovarajuću dokumentaciju.
 • Analiza priložene dokumentacije.
 • Sačinjavanje izveštaja pravilnika o adekvatnosti dokumentacija.
 • Procena opšte podobnosti hraniteljske porodice: 
   1. intervju sa budućim hraniteljima u ustanovi.
   2. intervju sa članovima porodice budućih hranitelja u kućnoj poseti.
   3. prolaženje obuke “Program pripreme i obuke za hraniteljstvo”.
   4. procena tokom realizacije obuke
 • Sačinjavanje sintetizovanog izveštaja – nalaz i stručno mišljenje o opštoj podobnosti budućih hranitelja.
 • Donošenje odluke o opštoj podobnosti budućih hranitelja.
 • Izdavanje potvrde o bavljenju hraniteljstvom, sa rokom važenja od dve godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Fotokopija lične karte.
 • Izvod iz matične knige rođenih.
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ako su hranitelji u braku).
 • Uverenje o državljanstvu.
 • Lekarsko uverenje.
 • Potvrda o zaposlenju i mesečnim primanjima (uključujući prihode od izdavana stana, poljoprivrednih delatnosti,neregistrovanih delatnosti).
 • Potvrda o imovini (ugovor o kupoprodaji, zakupu, ostavinsko rešenje).
 • Uverenje o neosuđivanju (dobija se u policiskoj upravi).
 • Uverenje da se protiv hranitelja ne vodi istraga, odnosno da nije podignuta optužnica (dobija se u SUD-u).
 • Uverenje da potencijalni hranitelj nije lišen roditeljskog prava (dobija se u SUD-u).
 • Uverenje da potencijalni hranitelj nije lišen poslovne sposobnosti (dobija se u centru za socijalni rad).
 • Potvrda da nije na evidenciji lica protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici (pribavlja po službenoj dužnosti centar za socijalni rad).