Osnivanje kluba UHNSSK u Pećincima

Zahvaljujući inicijativi i angažovanju G-đe Ivane Kitić ,osnovali smo klub Udruženja u Pećincima.

CSR Pećinci na čelu sa direktorkom g-đom Biljanom Jovičić su velika podrška i oslonac hraniteljima ovog mesta.