Trening iz Javnog zastupanja UHNSSK

U petak, 25.10.2019, održana je druga u nizu radionica za članove Udruženja hranitelja Novi Sad
sa klubovima u okviru projekta “Razvoj hraniteljstva u AP Vojvodini”, finansijski podržanog od
strane UNICEF-a. Radionica je održana u prostorijama Centra za porodični smeštaj i usvojenje
Novi Sad, vodila je Mirjana Beara i prisustvovalo joj je šest hranitelja i jedna stručna saradnica
CPSU NS-a.
Hranitelji su bili motivisani da prošire svoja znanja o javnom zastupanju i da aktivno učestvuju u
vežbama određivanja tema, ciljeva i zadataka javnog zastupanja i formiranju poruke. Naredna
radionice će se baviti javnim nastupom, gde će hranitelji imati priliku da uvežbaju saopštavanje
poruke i zastupanje ciljeva Udruženja.