Tribina za hranitelje sa teritorije Sremske Mitrovice.

Nakon tribine održane u CSR Temenin, održane su još dve tribine u okviru projekta “Razvijanje hraniteljstva u AP Vojvodini” podržanog od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Pokrajinske vlade u CSR Sremska Mitrovica, 22.10.2019.

Tribine su vodile Vesna Ilić, predsednica Udruženja hranitelja Novi Sad sa klubovima, Aleksandra Stepanov, savetnica za hraniteljstvo iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad i Jovana Gvozdenović, saradnica Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, a prisustvovali su direktori CSR-a, stručni radnici i hraniteljske porodice.

Voditeljke su predstavile dosadašnja postignuća Udruženja, planove i ciljeve za naredni period, trendove u hraniteljstvu, dok su učesnici izneli svoja očekivanja od Udruženja i aktivno učestvovali u otvorenoj diskusiji o trenutnom položaju hraniteljskih porodica i njihovim potrebama na koje bi Udruženje moglo da odgovori.

 Udruženje hranitelja Novi Sad sa klubovima i CPSU NS se zahvaljuju stručnim radnicima i direktorima CSR Sremska Mitrovica na ukazanom gostoprimstvu i saradnji.