Strateško planiranje UHNSSK

U sredu, 16. oktobra 2019, u prostorijama Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, održana je prva u nizu radionica za članove Udruženja hranitelja Novi Sad sa klubovima. Radionicu je vodila Mirjana Beara, a u radu je učestvovalo 12 hranitelja i 3 stručne saradnice CPSU-a.

Tokom ovog susreta započet je proces izrade strateškog plana, koji je podrazumevao definisanje vrednosti i principa Udruženja, kao i vizije i misije Udruženja.

Pored izrade strateškog plana, za hranitelje će biti organizovane i obuke na temu javnog zagovaranja i javnog nastupa, a sve u okviru projekta “Razvoj hraniteljstva u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini”, finansijski podržaog od strane UNICEF-a.