Radionice za članove Udruženja hranitelja Novi Sad sa klubovima.

U prostorijama Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, održaće se niz radionica za članove Udruženja hranitelja Novi Sad sa klubovima.

Cilj ovih tribina je izrada strateškog plana, i obuka za hranitelje na temu javnog zagovaranja i javnog nastupa, a sve u okviru projekta “Razvoj hraniteljstva u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini”, finansijski podržaog od strane UNICEF-a.

Termini održavanja tribina:

• 16.10.2019. -Strateško planiranje (16:00 – 19:00)
• 25.10.2019. -Veštine javnog nastupa (16:00 – 19:00)
• 01.11.2019. – Javno zastupanje (16:00 – 19:00)
• 08.11.2019. – Strateško planiranje (16:00 – 19:00)

Sve tribine biće održane u prostorijama CPSU-a, kuća broj 3 u Dečijem selu u Sremskoj Kamenici.