O udruženju

Udruženje hranitelja Novi Sad je dobrovoljno, nevladino udruženje osnovano u Januaru 2019. radi promovisanja hraniteljstva, zaštite hranitelja i ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite dece na hraniteljstvu.

CILJEVI UDRUŽENJA

Promovisanje hraniteljstva kao humanog pristupa zaštiti dece, stvaranje pozitivne slike o hraniteljskim porodicama i njihovo prezentovanje u javnosti kao pozitivne prakse kvalitetnog hraniteljstva. Poboljšanje i definisanje statusa hranitelja, zaštita interesa dece na hraniteljstvu i dece u procesu osamostaljivanja, saradnja sa institucijama sistema na državnom i lokalnom nivou u oblasti hraniteljstva. Sprovođenje standarda za hraniteljstvo u cilju kvalitetnije nege dece na hraniteljstvu i njihovom razvoju u hraniteljskim porodicama.

UDRUŽENJE OBAVLJA SLEDEĆE AKTIVNOSTI

 • Saradnja sa “Centrom za porodični smeštaj i usvojenje” i “Centrom za socijalni rad grada Novog Sada” u donošenju odluka od značaja za dete na hraniteljstvu i decu koja su izašla iz sistema socijalne zaštite.
 • Organizovati sastanke za dijalog između hranitelja i predstavnika ustanova organa vlasti, na lokalnom i državnom nivou, sa ciljem unapređenja saradnji i donošenja propisa u oblasti hraniteljstva.
 • Organizovati konferencije i okrugle stolove sa ciljem saradnje i skretanje pažnje javnosti na potrebe u oblasti hraniteljstva, kao i radi razmene iskustava i znanja sa drugima.
 • Inicirati uvođenje novih prava za decu i hranitelje.
 • Sarađivati sa ustanovama i školama o potrebama dece i hranitelja, sa ciljem poboljšanja odnosa prema deci na hraniteljstvu, hraniteljima i deci u procesu osamostaljivanja.
 • Aplicirati na projekte, u cilju obezbeđivanja sredstava za unapeđenje položaja i udovoljavanja potrebe dece na hraniteljstvu i dece koja su izašla iz sistema socijalne zaštite.
 • Organizovanje pomoći u učenju dece na hraniteljstvu.
 • Organizovanje kampova za decu i hranitelje.
 • Organizovanje kreativnih radionica.
 • Obezbeđivanje stipendija i pomoći deci sa zdravstvenim problemima.
 • Obezbeđivanje podrške deci u procesu osamostavljivanja (prekvalifikacija, dokvalifikacija, zapošljavanje).
 • Određivanje nagrada za uspešnu decu i hranitelje.